Akıllı Tekrar Modeli

AKILLI TEKRAR MODELİ

  • TYT - AYT bilgi ve yorum gerektiren sınavlardır. Başarılı olabilmek için bilgilerin unutulmaması, hafızada saklanması gerekir.
  • Psikoloji literatüründeki araştırmalar, anlamlandırılamayan bilgilerin çoğunun yirmi dört saat içinde unutulduğunu göstermektedir. Bu bilimsel bulgular ışığında "Akıllı Tekrar Modeli" ile günlük etütlerde tekrarların yapılması sağlanarak, bilgiler güncel ve kalıcı hale getirilir.
  • Günlük tekrarlar, bireysel ders çalışma salonunda kurumumuzun kontrolünde, öğretmen gözetiminde gerçekleştirilmektedir.