İlkelerimiz

  • Üçgen Anadolu Lisesi olarak; eşitlikçi, demokratik ve evrensel değerlere sahip eğitim anlayışını esas alıyoruz.
  • Üçgen Anadolu Lisesinde, her öğrenci eşit haklara sahiptir. Öğrencilerimizin geleceği şekillendirilirken eğitim-öğretim eşitliğinin yanında, sosyal ilişki eşitliğine büyük önem veriyoruz.
  • Üçgen Anadolu Lisesinde tüm okul paydaşlarının karşılıklı güven ve saygısına dayanan, uyumlu okul iklimini çok önemsiyor; şeffaf ve takdire dayanan, yapıcı bir iletişim kültürünü benimsiyoruz.
  • Üçgen Anadolu Lisesinde, bireyin bilimi temel alarak yaratıcılığını geliştirmesine , toplumsal bilinçle hareket etmeyi öğrenmesine , kendini geliştirmesine ve gerçekleştirmesine önem veriyoruz.
  • Üçgen Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olması için çaba gösteriyoruz.
  • Üçgen Anadolu Lisesinde öğrencilerimizin farklı öğrenme koşullarını göz önünde bulundurarak bireysel öğrenme süreçIerinde onları teşvik ediyoruz.
  • Üçgen Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz geleceğe hazırlanırken farklı bakış açılarıyla onlara bireysel rehberlik desteği sağlıyoruz.