Rehberlik

rehberlik

 • ÜÇGEN ANADOLU LİSESİ'ne kayıt yaptıran her öğrenci ÜÇGEN ailesinin bir ferdidir.
 • Gençlerimizin gelecekteki meslekleri , meslek ilgi envanterleri ile bilimsel verilere uygun şekilde belirlenir.  Bu veriler, velilerimizden alınan bilgilerle sentezlenerek daha güvenilir meslek tercihleri yapılır.
 • Rehberlik seminerleri ile velilerimize gençlerin gelişimsel dönemleriyle ilgili bilgiler verilerek sınavlara hazırlık sürecinin birlikte rasyonel bir şekilde yürütülmesi sağlanır.
 • Bu çalışmalara paralel olarak Sınav Kaygısı Testi, Dikkat Testi ve Akademik Benlik Kavramı Testi uygulanarak sınava hazırlık bilimsel temellere dayandırılarak gerçekleştirilir. Bu amaçla kurumumuzda profesyonel Psikolojik Danışma Hizmeti verilir.
 • Akademik kadro gözetiminde aylık veli ve öğrenci seminerleri düzenlenir.
 • Meslek Tanıtımı ve Kariyer Planlama etkinlikleri düzenlenir.

konferans

İlkelerimiz

 • Gizlilik
 • Gönüllülük
 • Süreklilik
 • Kişi haklarına saygı
 • Güven
 • Bireyin değerliliği
 • Bireyin Özerkliği
 • İşbirliği

Rehberlik Hizmetinden Tam Yararlanan Bir Öğrencide Beklenen Değişimler

Gelişen ve değişen dünyada ;

 • Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,
 • Kendisi ve çevresiyle barışık,
 • Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,
 • Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan,
 • Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,
 • Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,
 • Potansiyelini tam olarak kullanan,
 • Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,
 • Araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu,
 • Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.