Öğretme & Öğrenme Modelimiz: Tam Öğrenme

tam öğrenme modeli

Kurumumuz Edison'un " Yeteneğin yüzde 1'i doğuştan, yüzde 99'u ter dökmenin ürünüdür." sözünü benimsemiştir. Tam öğrenme modeline göre uygun koşullar sağlandığında herkes her şeyi öğrenebilir. Geleneksel eğitim anlayışı öğrencilerin ortalama bir öğrenme seviyesine sahip olmasını hedefler. Tam öğrenme modelinde ise her öğrenci yüksek başarı gösterebilir. Üçgen Anadolu Lisesi, öğrencilerimizin bu yüksek başarıyı gösterebilmesi için, eğitim hizmetlerinin niteliğini Tam öğrenme modeli ilkelerine göre şöyle düzenlemiştir:

  •   Olumlu davranışlarını pekiştirme
  •   Öğrenilecek konular ile ilgili ipuçları verme
  •   Ders içindeki etkinliklere ve sınavlara dönüt verme
  •   Yanlış yapılan sorular ve davranışları ortadan kaldırma
  •   Öğrencilerimizin derslere etkin katılımını sağlama

Öğrencilerimiz , yıllarca uyguladığımız bu ilkeler doğrultusunda "Tam öğrenmeyi" gerçekleştirerek  %90 ve üzeri başarıyı yakalar.